قصه گوی جنگل سیاه نشر پرتقال

قصه گوی جنگل سیاه نشر پرتقال

کدکالا23147-POR-P

فصل رعب آور در بیشه ی شاخ گوزن فرا رسیده است و هیچ بچه روباهی امنیت ندارد. هنگامی که میا و یولی از خواهر هایشان جدا میشوند، دنیایی پر از هیالو کشف میکنند. آنها برای یافتن لانه ای که آن را خانه خود بنامند، باید از میان دشتها و جنگلهای پر مخاطره بگذرند و با مخلوقات وصف ناپذیری که در تاریکی زندگی میکنندمواجه شوند؛ چیزهایی آنقدر ترسناک که قابل ذکر نیستند. این داستان با الهام از داستانهای برام استوکر.اچ.پی.لاوکرفت و ادگارآلن پو توصیفی است از بقا و ماجرای یک دوستی.

برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.