دسترسی به اطلاعات کافی در مورد کتاب در کشور ما همواره با مشکلات فراوانی همراه بوده و هست. این کمبود گروه فروشگاهی رونا را بر آن داشت تا با ایجاد سایت به کمک دیگر عزیزان(تامین کنندگان) در این حوزه با ارئه اطلاعات جامع و مفیدی در مورد کتاب های متنوع و طبقه بندی شده خرید کتاب را به صورت اینترنتی با امکان بررسی و انتخابی راحت را برای شما عزیزان فراهم کند.

در حال حاضر بیش از 6000 عنوان کتاب در این فروشگاه معرفی شده و امکان خرید کتاب ها به صورت اینترنتی به آسانی میسر است.