نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شیوه های اصلاح و تغییر رفتار (درسنامه) نشر سامان سنجش

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی شیوه های اصلاح و تغییر رفتار (درسنامه) نشر سامان سنجش

کدکالا25497-ROS-P

کتاب شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

رفتار گرایی واتسون معروف به رفتارگرایی روش شناختی است. وی بنیان گذار مکتب رفتار گرایی است. این رویکرد موضوع علم روانشناسی محسوب نمی شود زیرا در آن صرف نظر از اینکه رویداد ذهنی وجود دارد یا نه ، نمی توان به طور علمی و عینی مورد مطالعه قرار داد.

واتسون معتقد بود که روانشناسی باید از تمامی مفاهیم  ذهن گرایانه و تبیین غریزی رفتار آدمی بپرهیزد . او مشاهده عینی ارگانیسم را تنها موفق در روانشناسی به حساب آورد. به اعتقاد وی، روانشناسی باید از طریف مشاهده منظم و آزمایش و تجربه بتواند قوانین جاری ارائه داده و از راه تعمیم ، اصول زیر بنایی رفتار انسان را توجیه کند.

او معتقد است تمامی رفتارهای انسان از جمله پیچیده ترین فعالیت های او را می توان بر حسب شرطی شدن تبیین کرد.از نظر وی، شخصیت مجموعه ای از بازتاب های شرطی بوده و هیجان در آدمی، محصول وراثت و محیط است. واتسون معتقد است ما سه هیجان ترس، خشم  و عشق را به ارث می بریم.

کتاب شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

علاوه بر شرطی سازی کلاسیک که شرطی سازی پاسخگر نیز نامیده می شود، نوع دیگری از شرطی سازی وجود داشته که کنشگر یا ابزاری نامیده می شود. شرطی سازی کنشگر ، مفهوم اصیل و بنیادی رفتارگرایی معاصر است. شرطی کردن فعال ، مبتنی بر قانون اثر ثرندایک بوده که در سال ۱۹۰۰ ارائه شد. شیوه وی ، ۵۰ سال بر تمام نظریه های یادگیری غلبه داشته و وی را پدر روانشناسی تربیتی می دانند.

نظریه وی دارای ۳ قانون اصلی آمادگی، تمرین و اثر و ۵ قانون فرعی پاسخ چندگانه ، آمایه یا نگرش، غلبه عناصر، از راه قیاس و جایگشت تداعی است.  رفتار گرایی اسکینر معروف بع رفتارگرایی رادیکال است . در این رویکرد درک، خیال، احساس درونی و تفکر پذیرفته می شوند و هدف و اراده انکار می گردند.

روش ها و فنونی که بخش مهمی از رفتاردرمانی و تغییر رفتار هستند به دنبال انتشار کتاب علم و رفتار اسکینر و به کار بستن اصول یادگیری کنشگر در موقعیت های زندگی به وجود آمدند. اسکینر معتقد است که کشش و انگیزش در انسان، ذاتی نیست بلکه نتیجه تحریک و آموزش است.

ویژگی های رفتاری: ۱.چند بعدی ۲.متغیر ۳.قانونمند ۴.موثر ۵.قابل مشاهده و اندازه گیری

انواع رفتار: ۱.رفتار آشکار ۲.رفتار نهان ۳.رفتار پاسخگر ۴.رفتار کنشگر ۵.رفتار بهنجار ۶.رفتار نابهنجار

این کتاب را نشر “سامان سنجش” به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی کتاب رونابوک به فروش می رسد.

برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید.